Фирма „Пайп Строй Груп“ предлага професионални услуги за извозване на различни видове отпадъци, включително строителни материали и опасни отпадъци. Благодарение на нашите лицензи и разрешителни, можем да управляваме и транспортираме опасни и неопасни отпадъци, осигурявайки специализирана техника и квалифициран персонал за безопасно и отговорно отношение към околната среда.

извозване на отпадъци

Какви видове извозване на отпадъци предлагаме?

Предлагаме извозване на утайки от пречиствателни станции, водни суспензии с бои и лакове, опасни инфилтрати от депа за отпадъци, смеси от мазнини и масла, както и утайки от биологично пречистване. Също така изнасяме строителни отпадъци като бетон, тухли, плочки и стари мебели.

Извозване на строителни отпадъци

Нашата фирма е специализирана в извозването на всички видове строителни отпадъци, включително земя, керемиди, строителни и други отпадъчни материали. Разполагаме с необходимата техника и транспортни средства за бързо и ефикасно премахване на отпадъците от строителни обекти и ремонтни дейности.

Извозване на опасни отпадъци

Извозваме опасни отпадъци, включително инфилтрат от депа за отпадъци, които съдържат опасни вещества. Те изискват специализиран подход при обработката. Прилагаме строги мерки за безопасност при транспортирането и депонирането на такива материали, за да гарантираме защитата на околната среда и общественото здраве.

Защо да изберем Kanalihit за извозване на отпадъци в София?

Ние гарантираме високо качество на услугата и стриктно спазване на всички нормативни изисквания. Предлагаме конкурентни цени, прозрачност при определянето на тези цени и индивидуален подход към всеки клиент. Нашата мисия е да осигурим ефективно и безопасно извозване на отпадъците, като предлагаме пълно обслужване от началото до края на процеса.

Call Now Button